Perjuangan

Cukuplah Allah bagi kita, Allahlah sebaik-baik penolong, Demi Allah! Allah pasti menolong Wali-Nya, memenangkan agama-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya, Selama dalam pasukan Islam tidak melakukan kezaliman atau amal-amal kejahatan mereka mengalahkan amal-amal kebaikan..Fisabilillah...